Saturday, April 19, 2014
  |  Login
Topp

Velkommen til vår nye hjemmeside

Endelig har vi fått ny hjemmeside.
Onsdag 16. januar var frivillige, prester og fellesrådsansatte på kurs med Myraunet Consulting.
Resultatet ser du her.

Prost Saxegaard uttaler at hun ser frem til en levende hjemmeside hvor publikum blir informert på en god måte.
Her håper vi at publikum kan finne all den informasjonen de måtte ha.

Kirkeverge Gjærde sier at publikum nå kan melde på sitt barn til dåp via hjemmesiden. Publikum får lett oversikt over når det er mulig å avholde dåp i kirke.

 

Gudstjenesteliste

Nyhetsstrøm
God innsats på fasteaksjonen

God innsats på fasteaksjonen

Marie Haug Kristiansen og Silje Marie Rosseland fra Haug menighet er klare for å gå med bøsser!

Les mer..

Arbeidet med plan for trosopplæring er igang!

Arbeidet med plan for trosopplæring er igang!

Rådgiver for trosopplæring i Tunsberg Inger Bore var kommet til Ringerike for å fortelle om trosopplæringsreformen. 

Les mer..

Aktuelt

God innsats på fasteaksjonen

God innsats på fasteaksjonen
Marie Haug Kristiansen og Silje Marie Rosseland fra Haug menighet er klare for å gå med bøsser!
Les mer..

Ondskap og onde ånder?

Ondskap og onde ånder?
Les mer..

Bilder fra kirken og kirkegården på Norderhov

Bilder fra kirken og kirkegården på Norderhov
Gro E. Håkenrud er kirketjener i Norderhov og Ask menighet, hun har også interesse for foto og har et godt blikk for motiver. Vi vil med jenvne/ujevn...
Les mer..

Ny prest i Tyristrand, Aks og Norderhov - og på sykehuset

Ny prest i Tyristrand, Aks og Norderhov - og på sykehuset
Søndag 2. mars blir det innsettelsesgudstjeneste i Ask kapell for Marie Lyngseth. Busserullgjengen deltar!
Les mer..

GRUNNLOVSJUBILEET

GRUNNLOVSJUBILEET
Velkommen til festgudstjeneste i Norderhov og Hole kirker søndag 23. februar kl 1100 i anleedning grunnliovsjubileet 1914-2014!
Les mer..

Arbeidet med plan for trosopplæring er igang!

Arbeidet med plan for trosopplæring er igang!
Rådgiver for trosopplæring i Tunsberg Inger Bore var kommet til Ringerike for å fortelle om trosopplæringsreformen. 
Les mer..

Gudstjenste med Insettelse av ny Kapellan/prostiprest i Hønefoss

Gudstjenste med Insettelse av ny Kapellan/prostiprest i Hønefoss
9. februar 2014 ble Ola Bakken Erichsen innsatt til tjeneste i Hønefoss menighet og Ringerike prosti.
Les mer..

Bilder fra avskjedsgudstjenesten med kantor Audun Ringkjøb

Bilder fra avskjedsgudstjenesten med kantor Audun Ringkjøb
2. februar kl 1800 var det avskjedsgudstjenste for kantor Audun F. Ringkjøb. Det meste av musikken som ble fremført der er det Audun selv som har komp...
Les mer..

Sakkeus for barn mellom 4 og 10 år

Sakkeus for barn mellom 4 og 10 år
Her er vårens program. Ta med deg en venn og kom!
Les mer..

Fredagsklubb på Misjonshuset

Fredagsklubb på Misjonshuset
Her er vårens program. Førtste samling i år er 17. januar!
Les mer..
Kontaktinformasjon

Storgata 11
3510 HØNEFOSS
Telefon: 32 18 15 20 

Kirkeverge Kjetil Gjærde

kirkeverge@ringerike.kirken.no

Prost Kristin Moen Saxegaard
prosten@ringerike.kirken.no

Kirkene våre
Noe å tenke på

Ondskap og onde ånder?

Ondskap og onde ånder?
Les mer..
Dagens bibelord
Andakt

Hellige timer før påskemorgen

Vi er på vei mot de timene da menneskehetens historie snudde – for all tid og all evighet.