Ringerike prosti og fellesråd > Forsiden

Gudstjenesteliste


  • Alle nye menighetsråd er klare
  • Her kan du lese det Kirkebladet for hele Ringerike
  • Konfirmasjonsdager 2020

Kirker og menigheter

Hønefoss

   Les mer...

Norderhov / Ask

   Les mer...

Tyristrand

   Les mer...

Ullerål

   Les mer...

Veme og Lunder

   Les mer...

Hval, Viker og Nes

   Les mer...

Haug kirke

   Les mer...

Ringkollkapellet

   Les mer...

Les flere nyheter