Mer info om oppstart 2022


 

OPPSTART

HØNEFOSS/VEME 
Informasjonsmøte: 
tirsdag 24. august kl.17:00.

ULLERÅL 
Informasjonsmøte: 
onsdag 25. august kl.17:00.

Første time 2. september kl.15:00.

TYRISTRAND/ASK
Informasjonsmøte: 
etter gudstjenesten 29. august (kl.13)

HAUG 
Informasjonsmøte: 
torsdag 26. august kl.17:00.

NORDERHOV
Informasjonsmøte:
etter kl.11-gudstjenesten 3. oktober 

 


UNDERVISNING

HØNEFOSS/VEME
Tirsdager kl.15:00-16:30

ULLERÅL 
Torsdager kl.15:00-16:30.
Konfirmantene deles inn i to grupper som møter hver 14. dag.

TYRISTRAND/ASK
Onsdager kl.14:00-15:30
HAUG 
Undervisningen i Haug foregår på søndager.

NORDERHOV
Onsdager kl.14:30-16:00

LUNDER
Tirsdager 14:00-15:30

Tilbake