Oppdatert smittevernplan for Ringerike


 

Her finner du smittevernsreglene som gjelder hos oss.

Hele smittevernplanen finner du her.

De viktigste endringene:

  • Inntil 200 deltakere i faste, tilviste plasser innendørs. Medvirkende kommer i tillegg.
  • Avstanden skal være minst en meter målt fra skulder til skulder under hele arrangementet. Merk at smittepotensialet er høyere ved allsang innendørs, ifølge FHI. Økt avstand begrenser smittepotensialet. 
  • Trafikklysmodellen (som følger skolene) er justert for å begrense antall nærkontakter på gult og rødt nivå. På gult nivå anbefales det nå at grupper organiseres etter barnehage- og skolekohort så langt det er mulig.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
  • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 

Maksantallet på 200 overstyrers av antallet i tabellen under:

Dersom ingen er i familie, så vil maksimalt antall besøkende være (Tall i kirkerom + tall på galleri):
Ask kapell 30 besøkende
Haug kirke 48+12 besøkende
Hval kirke 30+12 besøkende
Hønefoss kirke 154 besøkende
Nes kirke 35+15 besøkende
Norderhov kirke 84 besøkende
Lunder kirke 63 besøkende
Strømsoddbygda 24 besøkende
Tyristrand kirke 70 besøkende
Ullerål kirke 100 besøkende
Veme kirke 41 besøkende
Viker kirke 42+14 besøkende
Krematoriet 66+8 besøkende


Krematoriet og Hønefoss kirke har kapasitet til 200 besøkende.

 

 

Tilbake