Velkommen til informasjonsmøter


 

Det er ikke for sent å medle seg på → Meld deg på her 

Les informasjonshefte her

 

Våre informasjonsmøter for konfirmanter og foresatte:

     Haug menighet tirsdag 4. juni kl. 16.30 (Haug kirke)

     Ullerål menighet tirsdag 4. juni kl. 16.30 (Ullerål kirke)

     Hønefoss menighet tirsdag 20. august kl. 17.00 (Hønefoss kirke)

     Norderhov og Ask menighet onsdag 12. juni kl. 17.00 (Norderhov kirkestue)

     Hval/Viker/Nes onsdag 12. juni kl. 18.00 (Hval kirkestue)

     Tyristrand menighet i forbindelse med presentasjonsgudstjeneste 

     Veme menighet i forbindelse med presentasjonsgudstjeneste

     Lunder menighet i forbindelse med presentasjonsgudstjeneste

Tilbake