Norderhov og Ask menighet


Norderhov og Ask kirkekontor: tlf.: 95 01 81 88 / post@ringerike.kirken.no 

Sokneprest: Marie Lyngseth, tlf.: 97 73 09 89 / marie.lyngseth@ringerike.kirken.no

Menighetspedagog: Kristin Frivold Davidson, tlf.: 99 33 14 95 / kristin.davidson@ringerike.kirken.no

Kirketjener: tlf.: 90 12 73 64 

Sekretær: Anne Irene Opperud, tlf.: 95 01 81 88 / anne.irene.opperud@ringerike.kirken.no

 

Menighetsrådet 2019-2023:

Nils Skjørvold (leder): tubaen@online.no - tlf: 911 07 648

Liv-Eli Kinneberg Meberg Schjetlein

Mari Solheim Sandsund

Helge-Andreas Gjevestad

Menighetsmøte Norderhov og Ask menighet


Norderhov og Ask menighetsråd inviterer til menighetsmøte tirsdag 3/10 kl. 19.00 i Norderhov kirkestue

Menighetsmøte avholdes tirsdag 3/10 kl. 19:00

I Norderhov kirkestue.

Til behandling er bekreftelse av vedtak om at antall

medlemmer i menighetsrådet skal være 6 pluss 4 vara.

Vel møtt!                           
Norderhov og Ask menighetsråd

Tilbake

Resultat av årets menighetsrådsvalg i Ringerike


Årets kandidater er nå klare. 

Kirkevalget 2023

Resultatet viser at det har vært mange forandringer i forhold til Nominasjonskomiteens listeforslag. Det er dermed nyttig å si sin mening, det er demokrati i praksis det. Du finner resultatet for din menighet her.

Tilbake

Lyst til å synge i kor eller spille orgel?


Velkommen til åpen øvelse med Norderhov barnekor - guttekor

Torsdag 7.september 2023 i Norderhov kirkestue. Vi har også Knøttesang og kor for voksne. 

Åpen korøvelse

Norderhov guttekor består av to grupper:

Apirantene 1.-3.klasse. Vi øver torsdager kl.15.05 – 15.35(1x gang i måned til kl.16.10)

Guttekor 4.klasse og oppover til og med VGS. kl.15.40- 16. 40 i Nordehov kirkestue / av og til i Norderhov kirke 

Kormedlemmene kommer fra Ringerike, men gutter fra andre kommuner er også velkommen,

Vi synger, har aktiviteter og legger vekt på trivsel og musikalsk utvikling. I år  er vi invitert til å synge i lag med Bragernes guttekor i Drammen og  med Nidarosdomens guttekor i Trondheim.

 

Nå inviteres du med på en åpen øvelse! Har du en sangglad venn, kan han også bli med

Hvis du ikke kan komme akkurat den dagen, er du hjertelig velkommen en annen torsdag.

Hvis du synes det er gøy å synge i koret, kan du fortsette å være med på øvingen videre.

Da koster det 300.- kroner per år

 

Vil du spille orgel? Vi har noen ledige plasser i Tyristrand orgelklubb (med barn fra Tyristrand, Ask og Norderhov)

 

  • Knøttesang, for barn, 3- 7 år onsdager kl.17 – 18.00 i Norderhov kirkestue, Onsdager, fra 11.10  til og med 06.12

Knøttesang er en aktivitet for alle barn på Ringerike i aldersgruppen

Vi synger sammen og lærer litt om kirken vår. Ulike aktiviteter* tilrettelagt etter barnets utvikling.

Vi legger vekt på barns trivsel etter mottoet «Lær meg å gjøre det selv».                                                                                                               *Inspirert av Den gode hyrde katekese (M Montessori)

Man må ikke kunne synge for å være med! Vi gjør det i lag😊

Mer info Corinna 95158301, Jorun 46521960

 

For voksne.

  • Norderhov vocale, tirsdager kl.18.10 – 19.40,

Norderhov menighets forsangergruppe, basic sang og koropplæring.

Vi avslutter med «Bøn før natta»  (Sunget gregoriansk tidebønn kl.19.50 (frivillig)

 

  • Ringerike kirkesolistkor, prosjektkor,  ved interesse: Ta kontakt på 95158301 eller CS538@kirken.no

 

  • "Bøn før natta", sunget gregoriansk tidebønn (completorium)         
  • tirsdager, kl.19.50 i Norderhov kirke.

Gregoriansk sang er en mediativ sang med tid for stillhet, egen bønn og ettertanke. Forsangere fra Norderhov vocale fortsetter med sunget gregoriansk tidebønn i vår. Man kan bli med fremme ved alteringen eller be med i benkene

En enkel agenda (MUSICA SCARA) med salme, bibelske salmer og bønner. Den inneholder også bønn om fred og avsluttes med postludium på orgel.

Etterpå er det mulighet for uformelt samling i dåpssakristiet. Tidebønnen blir også holdt når kirken ikke er ekstra oppvarmet. Dåpssakristiet er varmet opp.

Hjertelig velkommen!

 

Arr: Norderhov og Ask menighet/Kantor Corinna Stamm 95158301

Tilbake

Åpning av navnede minnelunder søndag 3. september.


Fellesrådet har sett de siste årene en trend der flere og flere ønsker å sette ned urnen ved en navnet minnelund. En navnet minnelund har et felles minnesmerke hvor man setter opp en navneplate, men selve stedet der urnen settes ned markeres ikke. Pårørende kan sette ned blomster eller lys ved det felles minnesmerke, også Gravferdsmyndigheten pynter ved dette felles gravminnet.

Navnet minnelund på Norderhov kirkegård

Bakgrunn.
Ringerike kirkelige fellesråd har fått gravferdsmyndigheten delegert fra Ringerike kommune.

På Ringerike velger nesten 8 av 10 kremasjon. Det er helt i norgestoppen, og kun to andre kommuner i landet som har en større kremasjonsandel enn Ringerike.

Det er i dag to navnede minnelunder på Ringerike, henholdsvis i Hønefoss og i Haug. Den i Hønefoss fylles raskt opp, slik at det der er kun personer som hører hjemme i Hønefoss sogn som får gravlegge urner der. På de andre gravplassene er det fritt valg for kommunens innbyggere.

En urnegrav, og en navnet minnelund er særdeles arealeffektiv, og vi unngår å bruke matjord til gravlund. Med det prøver vi å etterkomme bærekraftmålene.

Norderhov kirkegård.

Med utgangspunkt i avtrykket etter det gamle gravkapellet på Norderhov, så ønsket vi å lage en navnet minnelund på de tuftene.

 

Oversiktsbilde av Norderhov kirke og gravkapell

Skissen fra landskapsarkitekt Marianne Laa i AsplanViak ble som følger:

 

Planskisse over minnelunden på Norderhov

Etter en utlysningsprosess ble det Bjerke landskap AS som vant anbudet. Han har gjort en god jobb med lokal stein og masser.

Resultatet ble som følger:

 

Navnet minnelund på Norderhov kirkegård

Nå skal vi ta minnelunden i bruk.
Den Norske kirke åpner den etter gudstjensten 3. september klokken 11:00. Det blir påfølgende kirkekaffe arrangert av Norderhov menighetsråd.

 

Hval kirkegård.

Hallingby er et av de stedene Ringerike kommune har sagt er et satsningsområde. Fellesrådet følger disse føringene og hvor befolkninen er. Som følge av dette så valgte vi å anlegge en navnet minnelund på Hval kirkegård.

På kirkegården var det et skjermet område som passet perfekt til en navnet minnelund:

 

Området p Hval kirkegård som ble satt av til Navnet minnelund

Landskapsarkitekt Marianne Laa i AsplanViak gikk her for en helt annen løsning og  materialbruk. Også her ble det Bjerke landskap AS som vant anbudsprosessen.

Resultatet ble kjempeflott.

 

Navnet minnelund Hval kirkegård

 

Nå skal vi ta minnelunden på Hval tas i bruk.
Den Norske kirke åpner den etter gudstjensten 3. september klokken 14:00.

Det blir påfølgende kirkekaffe arrangert av Hval menighetsråd.

Navnet minnelund Hval kirkegård

 

Tilbake

Norderhov og Ask menighet