Lunder menighet


Lunder kirkekontor: tlf.: 95 01 81 88 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Marie Lyngseth, tlf.: 97 73 09 89 / ml792@kirken.no

Kapellan: Frøydis Haug, tlf.: 40 10 89 44 / fh596@kirken.no

Organist: Iver Koksrud, tlf.: 92 86 10 60 / ik@845@kirken.no

Menighetspedagog: Jorun Bertheussen, tlf.: 46 52 19 60 / jb649@kirken.no

Kirketjener: tlf.: 91 16 89 52 

Sekretær: Anne Irene Opperud, tlf.: 95 01 81 88 / ao696@kirken.no

 

Menighetsrådet 2023-2027:

Arild Berg, leder: arild@bergsbygg.no - tlf: 959 74 300

Bente Johansen, nestleder

Aud Irene Berg, kasserer

Silje Nymoen

Inger Bråten

Berit Ørpen Aamodt

Edgar Iversen

 

Velkommen til informasjonsmøter


Les mer
 

Velkommen til informasjonsmøter


Les mer

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer
 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer

Lørdagssamling i Veme


En gang i måneden er det LØRDAGSSAMLING/FAMILIESAMLING, i Veme kirkestue, fra kl. 10.00-12.00.

Les mer
 

Lørdagssamling i Veme


En gang i måneden er det LØRDAGSSAMLING/FAMILIESAMLING, i Veme kirkestue, fra kl. 10.00-12.00.

Les mer

Resultat av årets menighetsrådsvalg i Ringerike


Årets kandidater er nå klare. 

Les mer
 

Resultat av årets menighetsrådsvalg i Ringerike


Årets kandidater er nå klare. 

Les mer

Velkommen som konfirmant


Det er informasjonsmøter for konfirmanter og foreldre i Veme, Norderhov, Lunder, Tyristrand og Ask  nå i august og september.   

Les mer
 

Velkommen som konfirmant


Det er informasjonsmøter for konfirmanter og foreldre i Veme, Norderhov, Lunder, Tyristrand og Ask  nå i august og september.   

Les mer