Flere ledige stillinger - Ringerike fellesråd


Se stillingsutlysninger og søk her.

 

 

Ringerike kirkelige fellesråd betjener kommunens 30 000 innbyggere.  Kommunen er delt i 10 kirkesokn, og har 10 kirker, 2 kapell, 11 kirkegårder og ca. 30 tilsatte i til sammen 22 årsverk

                 

 

SEKRETÆR/KONSULENT I 50% STILLING
i Haug og Ullerål menighet.  Hovedarbeidssted Ullerål kirke

Les mer og søk på stillingen her:

https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4349089838?language=nb&link_source_id=0

 

 

SEKRETÆR/KONSULENT I 50 % STILLING
i Norderhov, Tyristrand, Veme og Lunder menighet.  Hovedarbeidssted

Hønefoss kirke.
Les mer og søk på stillingen her:

https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4349066773?language=nb&link_source_id=0

Det er mulig å søke begge stillinger samlet.  I tilfelle blir arbeidsstedet Hønefoss kirke. Tiltredelse snarest.

 

 

ASS. KIRKEVERGE/PERSONALLEDER I 100% STILLING
ved kirkevergens administrasjon. Arbeidssted Hønefoss kirke.  Tiltredelse mai/juni.

Les mer og søk på stillingen her:

https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4349144370?language=nb&link_source_id=0

 


KANTOR/ORGANIST I 100 % STILLING
i Haug og Ullerål menighet.  Hovedarbeidssted Ullerål kirke.
Tiltredelse 1. juni.

Les mer og søk på stillingen her: https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4349126204?language=nb&link_source_id=0

 

Søknad med CV og kopier av vitnemål/attester, registreres på www.kirkejobb.no

Søknadsfrist 4. mars 2021.

Tilbake