-Vil du ha et godt råd?


Det vil denne gjengen, som er en gjeng med folkevalgte menighetsrådsmedlemmer fra alle menighetsråd i Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner.

Les mer

 

-Vil du ha et godt råd?


Det vil denne gjengen, som er en gjeng med folkevalgte menighetsrådsmedlemmer fra alle menighetsråd i Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner.

Les mer

 

Ecumenical peace service in Norderhov Church


Welcome to Ecumenical peace service in Norderhov Church 31.01.2023 kl 18.00. Sermon by Sofia Camnerin, Christian Council of Sweden

Les mer

 

Ecumenical peace service in Norderhov Church


Welcome to Ecumenical peace service in Norderhov Church 31.01.2023 kl 18.00. Sermon by Sofia Camnerin, Christian Council of Sweden

Les mer

 

Vielse 14/2. Helt enkelt, like stort.


Ønsker du en enkel seremoni til en stor begivenhet? Alle hjerters dag 14. februar innviterer vi til enkle bryllupsseremonier i flere av våre kirker.  Påmelding innen 27. januar.    

Les mer

 

Vielse 14/2. Helt enkelt, like stort.


Ønsker du en enkel seremoni til en stor begivenhet? Alle hjerters dag 14. februar innviterer vi til enkle bryllupsseremonier i flere av våre kirker.  Påmelding innen 27. januar.    

Les mer

 
 

Knøttesang for alle barn i alderen 3-6/7 år

Knøttesang er en aktivitet for alle barn på Ringerike mellom 3-6/7 år.

Les mer

 

Utdeling av 6-års bøker

Invitasjon kommer i posten til årets 6-åringer i Lunder, Veme og Norderhov og Ask menigheter. 

Les mer

 

Juletrefest i Strømsoddbygda 8.januar

Lunder menighetsråd inviterer deg til juletrefest

Les mer

 

Nye ansikter i Norderhov-staben i 2022

Frøydis ble ansatt som kapellan og Iver som organist i Stab Norderhov i 2022.

Les mer