Prosjektkor - Påskenattsmesse


Liker du å synge? Vil du være med i koret til Påskenattsmessen?

Les mer
 

Prosjektkor - Påskenattsmesse


Liker du å synge? Vil du være med i koret til Påskenattsmessen?

Les mer

Innvielsesgudstjeneste i Haug


Velkommen til Innvielsesgudstjeneste i Haug kirke søndag 26. mars kl. 13.00. Det blir servert kirkekaffe på Haugvang rett etter gudstjenesten.

Les mer
 

Innvielsesgudstjeneste i Haug


Velkommen til Innvielsesgudstjeneste i Haug kirke søndag 26. mars kl. 13.00. Det blir servert kirkekaffe på Haugvang rett etter gudstjenesten.

Les mer

Innvielseskonsert med Anders Eidsten Dahl


Velkommen til Orgelinvielseskonsert i Haug kirke 26.mars kl.18.00 med Kantor Anders Eidsten Dahl.  

Les mer
 

Innvielseskonsert med Anders Eidsten Dahl


Velkommen til Orgelinvielseskonsert i Haug kirke 26.mars kl.18.00 med Kantor Anders Eidsten Dahl.  

Les mer

Kunngjøring av frist for innlevering av listeforslag

Valg av menighetsråd i alle sokn i Ringerike – frist for innlevering av listeforslag. 

Les mer

Menighetens årsmøte Veme menighet

Velkommen til årsmøte i Veme kirkestue 12.mars. 

Les mer

Allsangtime med gjester i Lunder kirke

5.mars klokken 19.00, er det igjen duket for Allsangtime med gjester.

Les mer

Vennetreff

Velkommen til Vennetreff i Tyristand menighetshus 13.april kl 11.00 - 13.30.   

Les mer