Bispevisitasuke i Hønefoss


med besøk av biskop Jan Otto Myrseth

Les mer

 

Bispevisitasuke i Hønefoss


med besøk av biskop Jan Otto Myrseth

Les mer

 
 

Ny prest i Soknedalen

Les mer

 

Visitasforedrag til Hønefoss menighet

Les mer

 

Nymalt Nes kirke

Les mer

 

Har du lyst til å synge i Norderhov vocale?

Les mer

 

Ny kapellan i Tyristrand og Hole

Les mer

 

Intervju med Kjell B. Hansen

Les mer

 

Påmelding til Konfirmasjon 2021 er åpen!

Les mer

 

Lokal smittevernplan for gudstjenester og kirkelige handlinger på Ringerike

Les mer