Visitas utsettes igjen


 

I uke 11 skulle biskop Jan Otto Myrseth kommet til Ringerike prosti for å gjennomføre siste del av visitasen i Hole, Norderhov, Tyristrand og Soknedalen. På grunn av kraftig smitteutbrudd i Færder og Tønsberg hvor biskopen bor, er det ikke tilrådelig for biskopen å krysse kommunegrensene for å gjennomføre visitasen. Det er beklagelig, men en klok avgjørelse. 

Vi satser på å få biskopen tilbake hit så snart situasjonen blir bedre, og har satt ny dato for visitasgudstjeneste til 9. mai.
 

Tilbake