Mer info om oppstart 2023/2024


 

INFORMASJONSMØTER FOR KONFIRMANTER OG FORESATTE

HØNEFOSS
tirsdag 22. august kl. 19.00 i Hønefoss kirke

ULLERÅL 
torsdag 8. juni kl. 17:00

TYRISTRAND/ASK
i forbindelse med gudstjenesten søndag 10. september i Tyristrand kirke

HAUG 
tirsdag 6. juni kl. 17:00 i Haug kirke

NORDERHOV
i forbindelse med gudstjenesten søndag 3. september i Norderhov kirke

LUNDER/STRØMSODDBYGDA
i forbindelse med gudstjenesten søndag 3. september i Lunder kirke

VEME
i forbindelse med gudstjenesten søndag 10. september i Lunder kirke

HVAL / VIKER / NES
onsdag 14. juni kl. 18:00 i Hval kirkestue


UNDERVISNING

ULLERÅL 
Torsdager kl.15:00-16:30.
Konfirmantene deles inn i to grupper som møter hver 14. dag.

TYRISTRAND/ASK
Varierer mellom onsdager og enkelte helger

HAUG 
Enkelte søndager

NORDERHOV
Varierer mellom onsdager og enkelte helger

LUNDER / STRØMSODDBYGDA
Varierer mellom tirsdager og enkelte helger

VEME
Varierer mellom hverdagskvelder som vi blir enige om og enkelte helger

HVAL / VIKER / NES
Undervisningen er lagt til leir, overnattingsturer og noen samlinger etter skoletid

HØNEFOSS
Varierer mellom tirsdager og enkelte helger.

Viktige datoer å merke seg allerede nå:
- Konfirmantweekend sammen med Hole-konfirmantene på Gulsrud leirsted første helgen i høstfeiren 29.sept-01.okt
- Presentasjonsgudstjeneste søndag 19.november kl.11
- Fasteaksjonshelg - alle konfirmantene i Ringerike prosti 15-17.mars (vi bor hjemme, men det blir opplegg både fredag, lørdag og søndag)
- Konfirmasjonsdatoene 11 og 12.mai

 

Fullstendig konfirmantplan legges ut så fort den er klar.

Tilbake