Velkommen til kirka på julaften!


 

Også i år blir det mulig å gå på gudstjenester i jula i Ringerike prosti. Både inne, ute og digitalt.

På gudstjenestene innendørs er maxantallet 50 (på fast tilviste og nummererte plasser), og på gudstjenester ute er maxantallet 100. Alle besøkende må registrere seg med navn og nummer, enten den blir holdt innendørs eller utendørs.

Les mer om våre smitteverntiltak her.

Her kan du se glimt fra Julaftengudstjenestene i fjor:

 

                                    Fredag 24. desember – Julaften - Julegudstjenester

Utegudstjenester (maks 100)

Nes                  1200   Djupvik.

Hønefoss         1400   Jacobsen.

Norderhov      1400    Saxegaard.

Veme              1400    Austad.

Viker               1400    Djupvik.

Tyristrand       1400    Lyngseth.

Haug               1500    Matthiasdottir.

Norderhov      1600    Lyngseth.

Hønefoss         1600   Antonsen.

Hval                1600   Djupvik.    

 

Gudstjenester inne (maks 50)

Sollihøgda       1400    Hunstad.

Ullerål             1430    Skjauff.

Hole                1600    Hunstad.

Lunder            1600    Austad.

 

 

VELKOMMEN OG GOD JUL!

Tilbake