Friluftsgudstjeneste 18. juni


Veme menighetsråd ønsker velkommen til sommergudstjeneste på Støvernsætra 18. juni kl 12.00

 

Bilde av Støvernsetra med folk på setervollen.

Veme Bælj og Streng spiller på tunet. Ta med deg mat, drikke og noe å sitte på. 

Veme menighets Lørdagssamling/Familiesamling er med. Barna kan få være med å synge i gudstjenesten.  Det blir natursti og opplegg for barn. 


Har du problemer med å gå? Da kan du få skyss fra Skotlandveien, (Støvern) og opp til Støvernsetra (ca. 3 km). Du møter opp ved Skotlandveien, senest kl 11:00. Det vil være parkeringsvakt nede ved Støvern og oppe ved Støvernsetra. 
Dersom du trenger skyss fra øvre parkering, ca. 300 m. fra Støvernsetra, kan du også få det. Frammøte på parkeringen senest kl. 1140. 
Vedlagt følger også kart over området. Det er mulig å gå på sti til og fra Sætra. Deler av stien er merket av Turistforeningen. Du bør være kjent med hvor denne stien går. Gå eventuelt sammen med noen som er kjent.

 

Tilbake