Lyst til å synge i kor eller spille orgel?


Velkommen til åpen øvelse med Norderhov barnekor - guttekor

Torsdag 7.september 2023 i Norderhov kirkestue. Vi har også Knøttesang og kor for voksne. 

 

Norderhov guttekor består av to grupper:

Apirantene 1.-3.klasse. Vi øver torsdager kl.15.05 – 15.35(1x gang i måned til kl.16.10)

Guttekor 4.klasse og oppover til og med VGS. kl.15.40- 16. 40 i Nordehov kirkestue / av og til i Norderhov kirke 

Kormedlemmene kommer fra Ringerike, men gutter fra andre kommuner er også velkommen,

Vi synger, har aktiviteter og legger vekt på trivsel og musikalsk utvikling. I år  er vi invitert til å synge i lag med Bragernes guttekor i Drammen og  med Nidarosdomens guttekor i Trondheim.

 

Nå inviteres du med på en åpen øvelse! Har du en sangglad venn, kan han også bli med

Hvis du ikke kan komme akkurat den dagen, er du hjertelig velkommen en annen torsdag.

Hvis du synes det er gøy å synge i koret, kan du fortsette å være med på øvingen videre.

Da koster det 300.- kroner per år

 

Vil du spille orgel? Vi har noen ledige plasser i Tyristrand orgelklubb (med barn fra Tyristrand, Ask og Norderhov)

 

  • Knøttesang, for barn, 3- 7 år onsdager kl.17 – 18.00 i Norderhov kirkestue, Onsdager, fra 11.10  til og med 06.12

Knøttesang er en aktivitet for alle barn på Ringerike i aldersgruppen

Vi synger sammen og lærer litt om kirken vår. Ulike aktiviteter* tilrettelagt etter barnets utvikling.

Vi legger vekt på barns trivsel etter mottoet «Lær meg å gjøre det selv».                                                                                                               *Inspirert av Den gode hyrde katekese (M Montessori)

Man må ikke kunne synge for å være med! Vi gjør det i lag😊

Mer info Corinna 95158301, Jorun 46521960

 

For voksne.

  • Norderhov vocale, tirsdager kl.18.10 – 19.40,

Norderhov menighets forsangergruppe, basic sang og koropplæring.

Vi avslutter med «Bøn før natta»  (Sunget gregoriansk tidebønn kl.19.50 (frivillig)

 

  • Ringerike kirkesolistkor, prosjektkor,  ved interesse: Ta kontakt på 95158301 eller CS538@kirken.no

 

  • "Bøn før natta", sunget gregoriansk tidebønn (completorium)         
  • tirsdager, kl.19.50 i Norderhov kirke.

Gregoriansk sang er en mediativ sang med tid for stillhet, egen bønn og ettertanke. Forsangere fra Norderhov vocale fortsetter med sunget gregoriansk tidebønn i vår. Man kan bli med fremme ved alteringen eller be med i benkene

En enkel agenda (MUSICA SCARA) med salme, bibelske salmer og bønner. Den inneholder også bønn om fred og avsluttes med postludium på orgel.

Etterpå er det mulighet for uformelt samling i dåpssakristiet. Tidebønnen blir også holdt når kirken ikke er ekstra oppvarmet. Dåpssakristiet er varmet opp.

Hjertelig velkommen!

 

Arr: Norderhov og Ask menighet/Kantor Corinna Stamm 95158301

Tilbake