Juletrefest i Strømsoddbygda 8.januar


Lunder menighetsråd inviterer deg til juletrefest

 

 Menigheten arrangerer juletrefest. Ta med matfat og kaffe, barna får brus.
Det blir gang rundt juletreet og kanskje kommer nissen?
Velkommen.

Tilbake