Klubb (barn)


 

Kirkeklubb 

Tid og sted:Haug kirkestue

Kirkeklubb-2 for andre trinn i Vang skole. Foregår hver torsdag  fra kl.12.15 til kl.13.45 

Kirkeklubb-3  for tredje trinn i Vang skole. Foregår hver mandag   fra kl.14.00 til kl.16.00 

Kirkeklubb-4  for fjerde og femte trinn i Vang skole. Foregår hver torsdag  fra kl.14.00 til kl.16.00 

Invitasjoner med påmeldingslapper deles ut på Vang skole.

 

Musikkirkeklubb

Tid og sted: Ullerål kirke, hver tirsdag mellom kl.13.00 og 16.00.

Grupper fro barn fra 2 til 6 trinnsom ønsker å lære seg å spille gitar, fiolin eller bassgitar. Vi synger salmer og  øver for å delta på familiegudstjenester og salmekvelder.

Undervisning er gratis med påmelding til Elina Lysakermoen tlf.num.96732561.

 

Onsdagsklubb
Tid og sted: Lunder kirkestue, Sokna, kl 17:30
Annenhver onsdag (oddetallsuker)

 

Torsdagsklubben
Tid og sted: Hønefoss kirke, Kirkekjelleren, 17:00
Annenhver torsdag (partallssuker)

Middag, for alle som vil, fra kl 1630. 
Lek, fellesskap, bibelhistorie, sang
Opplegget er for de fra ca fire år. De eldre er medhjelpere, og de yngre kan passes på av de voksne og leke med tegnesaker, lego ol. 

 

Tilbake