Klubb (barn)


 

Kirkeklubb 

Tid og sted:Haug kirkestue

Kirkeklubb-2 for andre trinn i Vang skole. Foregår hver torsdag  fra kl.12.15 til kl.13.45 

Kirkeklubb-3  for tredje trinn i Vang skole. Foregår hver mandag   fra kl.14.00 til kl.16.00 

Kirkeklubb-4  for fjerde og femte trinn i Vang skole. Foregår hver torsdag  fra kl.14.00 til kl.16.00 

Invitasjoner med påmeldingslapper deles ut på Vang skole.

 

Musikkirkeklubb

Tid og sted: Ullerål kirke, hver tirsdag mellom kl.13.00 og 16.00.

Grupper fro barn fra 2 til 6 trinnsom ønsker å lære seg å spille gitar, fiolin eller bassgitar. Vi synger salmer og  øver for å delta på familiegudstjenester og salmekvelder.

Undervisning er gratis med påmelding til Elina Lysakermoen tlf.num.96732561.

 

Onsdagsklubb
Tid og sted: Lunder kirkestue, Sokna, kl 17:30
Annenhver onsdag (oddetallsuker)

 

Torsdagsklubben
Tid og sted: Hønefoss kirke, kl.17:00-18:30. Hver torsdag, 

Sang, samling, formingsaktiviteter og lek.

For alle barn, egen småbarnssang for barn fra 1-3 år i torsdagsklubben.

Middag for hele familien fra kl 16.30.

Tilbake