Lokal smittevernplan for gudstjenester og kirkelige handlinger på Ringerike


 

I forbindelse med at det nå åpnes for gudstjenester og kirkelige handlinger, har Ringerike kirkelige fellesråd utarbeidet en lokal plan for hvordan dette skal gjenomføres.

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

  • Maksimalt 200 personer til stede dersom lokalet tillater det
  • Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
  • Seremonirommets størrelse overstyrer maksimalt antall slik at minimum avstand kan ivaretas
  • Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
  • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Hele smittevernplanen finner du her.

Oppdatert 16.06.2020

Tilbake