Oppdatert smittevernplan for Ringerike prosti (14.12.21)


 

Ny nasjonal veileder, versjon 12.3 av 14. desember, og gjelder fra 15. desember og inntil ny beskjed blir gitt.

Hele smittevernveilederen finner du her. 

 

Hovedelementer som gjelder for oss:

•             Innendørs er maxantallet er 50 (med fast tilviste og nummererte plasser). Utendørs er maxantallet 100 (uten fast tilviste plasser).

•             Men ved kohorter og avstand er tallet mindre i enkelte av kirkene. 

•           Vi fortsetter derfor med gudstjenester innendørs når det er mulig. På julaften vil det flere steder bli                   holdt utegudstjenester.

•             Vi kan benytte hver benkerad

•             Det skal være en sitteplass mellom kohortene. (Ca. 1 meter/en stol).

•          Alle må sitte på faste, tilviste plasser, og sitte der under hele arrangementet med unntak av nødvendig bevegelse ved dåp og nattverdutdeling. «Plassene er tilvist når verter viser deltakeren til plassen.»

•             Men ved kohorter og avstand er tallet mindre i enkelte av kirkene. 

•             Medvirkende skal ikke telles med i deltakerantallet. Dette gjelder ikke kor, korps eller liknende. 

•             Det skal registreres navn og telefonnummer for alle fremmøtte.

•             Konserter kan gjennomføres.

 

 

Retningslinjene var strengere i forrige runde, så med det erfaringsgrunnlaget så skal vi klare denne runden også.

Vi skal fortsatt samles i jula og glede oss over julens budskap.

 

Med vennlig hilsen

Ringerike kirkelige fellesråd

Tilbake