Utleie UIlerål kirke - Storsal - Møterom


Storsalen i Ullerål kirke

 

 

Alle henvendelser ang. utleie sendes skriftlig til e-post: cn459@kirken.no

Skriftlig henvendelse skal inneholde:

  • Dato for arrangementet
  • Tidspunkt for ønsket tilgang til storsal/møterom
  • Formål med arrangementet
  • Navn, adresse, e-post til kontakt og fakturamottaker,
         tlf. nummer, evt. organisasjonsnummer
  • Ønskes det med eller uten vask av lokalet

 

Priser:

Storsalen 

Leie med vask 2500,-

Leie uten vask 2000,-

Sitteplasser: 100.

 

Møterommet

Leie med vask kr 500,- 

Sitteplasser: 12.

Tilbake