Utdeling av 6-års bøker


Invitasjon kommer i posten til årets 6-åringer i Lunder, Veme og Norderhov og Ask menigheter. 

 

Du som blir 6 år i år blir nå invitert til utdeling
av 6-årsbok i din menighet.

Lunder kirke - 5. februar klokka 11.00.

I uka før, på tirsdag 31. januar, er hele familien din invitert med på Tirsdagsklubben i menighetshuset klokka 16.30-17.45. Der skal vi spise, synge og bli litt kjent med den boka du skal få på gudstjenesten på søndag.

Veme kirke - 12. februar klokka 11.00.

Dagen før, på lørdag 11. februar, er hele familien din invitert med på Familiesamling i kirkestua
klokka 10.00-12.00. Der skal vi spise litt, synge litt og bli litt kjent med den boka du skal få på gudstjenesten på søndag.

Norderhov kirke 12. februar klokka 11.00.

I uka før, på onsdag 11. februar, er hele familien din invitert med på Knøttesang i kirkestua
klokka 17.00-18.00. Der skal vi synge litt, gjøre noen aktiviteter og bli litt kjent med den boka du skal få på gudstjenesten på søndag.

Jeg håper å se deg der! Fint om du får en voksen til å gi meg beskjed om du kan komme en av dagene eller begge.

Påmelding til menighetspedagog Kristin Davidson på telefon 99331495 eller kristin.davidson@ringerike.kirken.no

Tilbake