-Vil du ha et godt råd?


Det vil denne gjengen, som er en gjeng med folkevalgte menighetsrådsmedlemmer fra alle menighetsråd i Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner.

 

De representerer 18 kirker og kapeller.

Nå er løypa og veien lagt inn i en ny valgrunde og ønsket er,

- nye mennesker som kan overta stafettpinne, eller være med i en ny fireårsperiode for å bestemme hva våre lokale kirker skal bruke tid og krefter på.

Derfor vil denne gjerne ha et godt råd, et godt menighetsråd for alle kirker i Ringerike Prosti,

og det er ønsket at du blir med inn i en fireårsperiode.

 

En stor og flott gjeng med nysgjerrige menighetsrådsmedlemmer var samlet til briefing om årets Kirkevalg.

Et valg som skjer samtidig med kommune og fylkesrådsvalget i september.

Men mangt og meget skal skje i forkant.

Ikke minst nominasjon av personer som ønsker å stå på valglister

og være medbestemmende de neste fire år frem til 2027.

 

Besøk fra Tunsberg bispedømme i Hønefoss kirke

Seniorrådgiver Knut Edvard Larsen, med ansvar for menighetsutvikling og valgrådgivning, sammen med Henrik Guii-Larsen som er ungdoms og kommunikasjonskontakt, begge fra Tunsberg Bispedømme,

hadde funnet veien til Hønefoss for å inspirere og gi god informasjon.

Hvordan skal menighetsrådene administrere det kommende valget.

Viktige datoer som må følges til punkt og prikke for at alt skal gå på skinner til valglokaler skal åpnes, enten digitalt eller fysisk.

 

Hva er det som er bra i et menighetsråd?

Henrik fra Tunsberg bispedømme gjorde en enkel undersøkelse for å finne ut hva som har vært bra med å være i et menighetsråd?

Ordskyen som spredte seg på skjermen i kirka ga hovedvekt av følgende svar; inspirerende, sosialt, lærerikt, meningsfylt, møte mange nye hyggelige mennesker.

Positive ord fra de lokalt folkevalgte.

 

Hva ønskes av de som skal delta i kirkelig menighetsarbeid?

Allerførst er svaret, menighetsrådene ønsker mangfold i alder, gjerne mennesker fra 18 og oppover som har lyst til å gjøre en god jobb for kirken, menigheten og for andre. 

Det bør være minimum 40% kvinner og 20 prosent unge mennesker under 30 år.

Så det er rom for deg og dere, kontakt noen som allerede sitter i menighetsrådet i ditt sokn, eller ta kontakt med kirkens administrasjon som befinner seg i Hønefoss kirke.

Eller kanskje presten som du kjenner fra kirka di.

Fortell at du gjerne vil være med.

 

-et godt råd kan inneholde deg

Mange lurer på om dørterskelen ligger høyt for å komme inn i kirken.

Men den har vel aldri ligget lavere, på mange år, enn den gjør nå.

Kirken har åpnet seg og ønsker å dele rom og medmenneskelighet med alle.

Det er en liten betingelse, du må være medlem av Den norske kirke, hvis du skal være med i menighetsrådsarbeid.

Det gjør heller ingenting hvis du er glad i andre mennesker og ønsker å gjøre en innsats for lokalsamfunnet ditt.

Det er ikke særlig tidkrevende og lovnaden om at du får mye igjen for det du gjør, den holdes i hevd.

Stå sammen om, - mer himmel på jord.

 

Tekst og foto: Roar Olsen medlem av Hønefoss menighetsråd i åtte år.

Tilbake