Her stemmer du til årets Kirkevalg


Kirkevalget 2023 i Ringerike.

 

Med dette kunngjør Den norske kirke tid og sted for valg i Ringerike. Det skal velges medlemmer til menighetsråd og til Tunsberg bispedømmeråd og Kirkemøtet.

 

11. september kl. 10-21

Haug sokn                      -            Haugvang, Ullerål skole, Benterud skole

Hval sokn                       -             Hallingby skole, Ullerål skole  

Hønefoss sokn               -             Benterud skole, Veien skole, Ullerål skole

Lunder sokn                   -             Sokna skole    

Nes sokn                        -             Nes omsorgssenter    

Norderhov og Ask sokn  -           Benterud skole, Veien skole, Tyristrand kulturhus

Tyristrand sokn               -            Tyristrand kulturhus   

Ullerål sokn                     -            Ullerål skole, Haugvang   

Veme sokn                      -            Veien skole    

Viker sokn                       -            Hallingby skole, Nes omsorgssenter  

 

På valgdagen må du gå til den stemmekretsen du tilhører. Er du usikker på hvor, så gå dit hvor du stemmer til Kommune- og fylkestingsvalg.

Stemmeseddel slippes i valgurne

Digital forhåndsstemming skjer i perioden fra 10. august til 6. september på kirkevalget.no.

Du kan forhåndsstemme digitalt og på papir i perioden 10.august – 8.september mandag til fredag kl 10-12 ved Kirkekontoret i Hønefoss kirke, Kirkegata 12, 3510 Hønefoss

Felles nasjonal forhåndsstemmedag i Ringerike i alle menighetenes kirkestuer/menighetshus torsdag 31.august kl 15-20.

Det vil også være mulighet for forhåndsstemming etter gudstjenestene:

Haug sokn                                          -           27.08.2023

Hval sokn                                           -            03.09.2023

Hønefoss sokn                                   -           27.08.2023

Lunder sokn                                       -            03.09.2023

Nes sokn                                            -           13.08.2023

Norderhov og Ask sokn                     -            20.08.2023 + 03.09.2023

Tyristrand sokn                                 -              27.08.2023

Ullerål sokn                                       -             03.09.2023

Veme sokn                                        -              -------------

Viker sokn                                          -             03.09.2023

 

Velkommen til Kirkevalget 2023!  

Tilbake