Veme kirke jubilerer


Velkommen til 130-års jubileum i Veme kirke. 

Veme kirke

10.september kl 11.00 ønskes du velkommen til 130-års jubileum i Veme kirke med høsttakkefest og konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe etter gudstjenesten. 
Musikkinnslag ved Tone, Bjørg og Einar Kristiansen, fagott, piano og trompet.
Sang ved Veme og Heradsbygda sangkor.
Ragnhild Hvidsten, Geir Bråten, Henriette Hjørnstad (trompet) og Iver Koksrud (piano) leder fellessangen. Marie Lyngseth er prest denne dagen. 

24.oktober kl. 19.30 holder Harald Fagerås historisk fortelling i Veme kirke om Soknedalen de siste 150 år. Lysbilder ved Alf Elling Omholt. Velkommen!

Tilbake