Åpning av navnede minnelunder søndag 3. september.


Fellesrådet har sett de siste årene en trend der flere og flere ønsker å sette ned urnen ved en navnet minnelund. En navnet minnelund har et felles minnesmerke hvor man setter opp en navneplate, men selve stedet der urnen settes ned markeres ikke. Pårørende kan sette ned blomster eller lys ved det felles minnesmerke, også Gravferdsmyndigheten pynter ved dette felles gravminnet.

 

Bakgrunn.
Ringerike kirkelige fellesråd har fått gravferdsmyndigheten delegert fra Ringerike kommune.

På Ringerike velger nesten 8 av 10 kremasjon. Det er helt i norgestoppen, og kun to andre kommuner i landet som har en større kremasjonsandel enn Ringerike.

Det er i dag to navnede minnelunder på Ringerike, henholdsvis i Hønefoss og i Haug. Den i Hønefoss fylles raskt opp, slik at det der er kun personer som hører hjemme i Hønefoss sogn som får gravlegge urner der. På de andre gravplassene er det fritt valg for kommunens innbyggere.

En urnegrav, og en navnet minnelund er særdeles arealeffektiv, og vi unngår å bruke matjord til gravlund. Med det prøver vi å etterkomme bærekraftmålene.

Norderhov kirkegård.

Med utgangspunkt i avtrykket etter det gamle gravkapellet på Norderhov, så ønsket vi å lage en navnet minnelund på de tuftene.

 

Oversiktsbilde av Norderhov kirke og gravkapell

Skissen fra landskapsarkitekt Marianne Laa i AsplanViak ble som følger:

 

Planskisse over minnelunden på Norderhov

Etter en utlysningsprosess ble det Bjerke landskap AS som vant anbudet. Han har gjort en god jobb med lokal stein og masser.

Resultatet ble som følger:

 

Navnet minnelund på Norderhov kirkegård

Nå skal vi ta minnelunden i bruk.
Den Norske kirke åpner den etter gudstjensten 3. september klokken 11:00. Det blir påfølgende kirkekaffe arrangert av Norderhov menighetsråd.

 

Hval kirkegård.

Hallingby er et av de stedene Ringerike kommune har sagt er et satsningsområde. Fellesrådet følger disse føringene og hvor befolkninen er. Som følge av dette så valgte vi å anlegge en navnet minnelund på Hval kirkegård.

På kirkegården var det et skjermet område som passet perfekt til en navnet minnelund:

 

Området p Hval kirkegård som ble satt av til Navnet minnelund

Landskapsarkitekt Marianne Laa i AsplanViak gikk her for en helt annen løsning og  materialbruk. Også her ble det Bjerke landskap AS som vant anbudsprosessen.

Resultatet ble kjempeflott.

 

Navnet minnelund Hval kirkegård

 

Nå skal vi ta minnelunden på Hval tas i bruk.
Den Norske kirke åpner den etter gudstjensten 3. september klokken 14:00.

Det blir påfølgende kirkekaffe arrangert av Hval menighetsråd.

Navnet minnelund Hval kirkegård

 

Tilbake