Ungdomskafè


Ungdoms-kafè starter opp igjen tirsdag 20. august.

 

Ungdoms-kafeèn er åpen hver tisdag kl 15.00-18.00

Siste gang før sommerferien er tirsdag 18. juni.
Første gang etter sommerferien er tirsdag 20. august.

 

Tilbake