Datoer for utsatte konfirmasjon 2021


 

Alle konfirmasjoner i Ringerike prosti i 2021 er utsatt til høsten:

Hønefoss kirke
Lørdag 4. september kl.11:00 og kl.13:00
Søndag 5. september kl.11:00 og kl.13:00


Ullerål kirke
Lørdag 18. september kl.11:00
Søndag 19. september kl.11:00


Tyristrand kirke
Lørdag 11. september kl.11:00 og kl.13:00
Søndag 12. september kl.11:00 og kl.13:00


Haug kirke
Lørdag 11. september kl.11:00 og kl.13:00
Søndag 12. september kl.11:00


Ask kapell
Lørdag 4. september kl.11:00


Norderhov kirke
Søndag 5. september kl.11:00 og kl.13:00


Lunder kirke
Søndag 12. september kl.11:00 og kl.13:00


Strømsoddbygda kapell
Lørdag 4. september kl.11:00


Veme kirke
Søndag 29. august kl.11:00


Hval kirke
Lørdag 18. september kl.11:00 og kl.13:00


Viker kirke
Søndag 12. september kl.11:00


Nes kirke
Lørdag 28. august kl.11:00

Tilbake