Barn og ungdom


 

 

I Ringerike prosti har vi en mengde tilbud til barn og unge fra 0-18 år. 

Følg oss på: https://www.facebook.com/ungiringerike/ 

Mer info finner du her:

Velg kalender