Konfirmasjon 


Velkommen til konfirmasjon i Den norske kirke i Ringerike!

Hval-Viker-Nes-Ullerål-Haug-Hønefoss-Tyristrand-Norderhov/Ask-Veme-Lunder/Strømsoddbygda

konfirmant-visuellprofil.jpg


Påmelding for konfirmant 2025 er åpen → Meld deg på her 
Informasjonshefte er på vei i posten til alle medlemmer som er født 2010.
 

Hva vil det si å være konfirmant?

Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. I løpet av året får du lære om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv. Vi snakker om ulike temaer, som klima, rettferdighet, seksualitet og identitet. Du får tenke kritisk og finne ut av hva du tror på.  
Her kan du lese mer om det å være konfirmant i Den norske kirke. Kanskje er det noe for deg?

Konfirmasjon er for alle

  • De fleste blir konfirmert det året de fyller 15
  • Det stilles ingen krav til hva du mener eller hva du tror på
  • Er du ikke døpt og lurer på om du likevel kan bli konfirmert i kirken? Klart du kan!!
    Over tusen ungdommer blir hvert år døpt i forkant av konfirmasjonen. Les mer om dåp før konfirmasjon her.
  • Vi er forskjellig og trenger ulike tilpasninger, uansett funksjonsevne. Ungdom med spesielle behov på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonsnedsettelse har krav på spesiell tilrettelegging av konfirmasjonstiden i sin lokale menighet.
    I Ringerike kan du også være HEL - konfirmant
  • Vi tilbyr konfirmasjonsgudstjenester i alle våre kirker/kapell! Som konfirmant i Ringerike har du mulighet til å velge og følge undervisning i din lokale menighet, som Ten Sing-konfirmant eller HEL - konfirmant. Selv om noen menigheter har felles undervisning, kan alle få selve konfirmasjonen i sin lokale kirke.


Leir

Alle våre menighetene drar på leir, noen sammen med andre menigheter. Mer informasjon gis ved oppstart.


Påmelding

For at konfirmantåret skal bli best mulig for alle, er det viktig at du går nøye gjennom skjemaet og svarer så utfyllende du kan.

Du kan bare velge et alternativ for menighet og opplegg. Dersom du velger Ten Sing konfirmant eller HEL - konfirmant er det fint om du i kommentarfeltet skriver hvilken kirke du ønsker å konfirmeres i.

Noen av våre kirker har konfirmasjonsgudstjeneste både lørdag og søndag. Endelig fordeling av dagene gjøres etter oppstart av konfirmant-året, men skriv gjerne i kommentarfeltet om du har ønsker om dag. Endelig dato bekreftes av hovedansvarlig for undervisningen i din menighetetter oppstart.

Det er viktig at det oppgis e-post-adresse til foresatte, da en del av informasjon gis via e-post.