Kontaktinformasjon


Ringerike kirkelige fellesråd

Adresse: Kirkegata 12, 3510 Hønefoss - se kart
Telefon:
 32 18 15 20 
Epost:
 post@ringerike.kirken.no

Ass.kirkeverge og personalleder

Kjersti Søberg

90169831

90169831

Send epost

Fengselsprest

Morten Hansen Hunstad

41340870

41340870

Send epost

Kantor Hønefoss

Stein Sødal

90142186

90142186

Send epost

Kantor Norderhov/Ask og Tyristrand

Corinna Stamm

951 58 301

951 58 301

Send epost

Kapellan Norderhov/Ask, Tyristrand, Veme, Lunder

Frøydis Haug

95742875

Send epost

Kirketjener Hval

Kjetil Huseth

94882341

94882341

Send epost

Kirketjener Hønefoss

Knut Heimdal

97980017

Send epost

Kirketjener Lunder/Strømsoddbygda 

Erik Sjømyr Hansen

91168952

91168952

Send epost

Kirketjener Veme

Ole Alexander Berg

40322553

40322553

Send epost

Kirketjener Viker og Nes

Arne Tangen

40407520

Send epost

Kirketjener Haug

Per Morten Gaptjern

948 65 311

Send epost

Kirketjener Hønefoss og Ringerike krematorium

Ingvild Fonneland Steen

47455683

Send epost

Kirketjener Norderhov/Ask

Gro Elisabeth Håkenrud

901 27 364

Send epost

Kirketjener Tyristrand

Per Øystein Aamodt

909 54 306

Send epost

Kirketjener Ullerål og Haug

Thomas André Habberstad

93022650

Send epost

Kirkeverge 

Kjetil Gjærde

416 49 292 

416 49 292 

Send epost

Konsulent Hønefoss menighet / Ringerike prosti

Tove-Marthe Simarud Nyhuus

95254724

Send epost

Menighetspedagog Ringerike prosti

Kristin Davidson

99331495

Send epost

Menighetspedagog Ringerike prosti

Mari Kristoffersen

94003709

Send epost

Menighetspedagog Ullerål og Haug

Elina Lysakermoen

96732561

Send epost

Organist

Iver Koksrud

928 61 060

Send epost

Organist Haug og Ullerål

Martine Bæver Larsen

91525099

Send epost

Organist Hval, Viker og Nes

Kristina Suni

97567145

Send epost

Prest

Simen Fagervold

93068661

Send epost

Prost

Kristin Moen Saxegaard

958 93 682

Send epost

Regnskapskonsulent 

Frank Johnsen

952 50 453 

Send epost

Sekretær for Haug og Ullerål

Cathrine Nymoen

48134157

48134157

Send epost

Sekretær for Hval, Viker og Nes og kirkevergen

Mona Steingrimsen

901 11 223

Send epost

Sekretær for Norderhov/Ask, Tyristrand og Soknedalen

Anne Irene Opperud

95018188

Send epost

Seniorprest Hønefoss

Tor Magnus Amble

900 74 585

900 74 585

Send epost

Sokneprest Haug

Lena Rós Matthíasdóttir

45241792

Send epost

Sokneprest Hval, Viker og Nes

Pål Asle Djupvik

95208856

95208856

Send epost

Sokneprest Hønefoss

Stine Kiil Saga

99014056

Send epost

Sokneprest Norderhov/Ask, Tyristrand, Veme, Lunder

Marie Lyngseth

97730989

Send epost

Sokneprest Ullerål

Nils Christian Skjauff

90197618

90197618

Send epost

Ungdomsdiakon / Menighetspedagog

Anne-Marthe Bergsland Larsen

47815147

47815147

Send epost