Kirke-valg


 

I år er det valg til nye menighetsråd, til Bispedømmeråd og Kirkeråd. Kirkevalget foregår på samme sted som Kommune- og fylkestingsvalget. I Ringerike er valgdagen 11.september. Det vil være mulig å forhåndsstemme fra 10.august.