Velkommen til dåp!


Dåpen er en hellig handling der Gud møter oss med sin kjærlighet og omsorg.  Dåpsdagen er også en festdag der vi gleder oss over livet og felleskapet med Gud.

 

 

 

Det er ingen aldersgrense for å bli døpt. I kirken døpes både barn, ungdommer og voksne. Dåpen er en tradisjon som har røtter to tusen år tilbake - en handling som kirken utfører på oppdrag fra Jesus. Gjennom dåpen blir man del av et kristent felleskap som strekker seg over hele verden -og gjennom alle tider.

 For mange er dåpen en høytidelig og fin tradisjon der man feirer barnet som kommet til verden.   Som forelder tar man mange valg på vegne av barna og dåpen kan være et av dem. Da legger vi det mest dyrebare vi har i Guds hender.

Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.

Påmelding til dåp 
Ønsker du å døpe ditt barn eller vil du selv bli døpt klikker du deg inn på «innmelding til dåp». Der vil du finne hvilke gudstjenester som er tilgjengelig for dåp. Begge foreldre må samtykke til dåp, dersom barnet erc under 15 år.

Kan man velge hvilken kirke man vil?
Ja, man kan velge å ha dåp i den kirke man selv ønsker.  Men barn som døpes vil bli fulgt opp fra menigheten der barnet bor. Det vil si at barnet i løpet av oppveksten blir invitert til ulike aktiviteter og arrangement i kirken. Her kan du se hvilke tilbud vi har til barn i våre menigheter.

Må dåpen være søndag kl.11.00?
Som kirke synes vi det er veldig fint at dåpen foregår når menigheten er samlet. Men vi tar gjerne en samtale om andre muligheter hvis det er ønskelig.

Fadder  
En fadder må ha fylt 15 år og skal være medlem i Den norske kirke eller et annet trossamfunn som aksepterer dåp. Som fadder har man fått en ærefull og viktig oppgave så det er ikke uvesentlig hvem man velger til fadder. Hvilke oppgaver en fadder har under selve dåpen er det foreldrene som bestemmer. Det kan være å bære barnet, lese en bibeltekst eller å ta av luen men det er etter dåpen den egentlige oppgaven begynner. En fadder har et spesielt ansvar for å følge opp barnet i forhold til bønn, å bli kjent med bibelen og den kristne troen. Det kan for noen føles litt stort og uoverkommelig men vi vil gi fadderne noen tips på veien. 

For mer info til fadderen se «Å være fadder»

Dåpssamtale 
Når dagen for dåp er bestemt vil kirkekontoret eller presten ta kontakt for å avtale tid for en dåpssamtale. Da pleier presten å invitere dåpsfamilien til kirken eller prestekontoret. I noen menigheter inviterer man til en felles dåpssamling i kirken. Uansett så handler samtalen om å bli litt kjent, man snakker om hva dåp er og går igjennom det praktiske som skal skje på dåpsdagen.

Bibeltekster ved dåpen
I dåpssamtalen vil man sannsynligvis ble spurt om det er noen i dåpsfølget som kan lese en bibeltekst om dåpen. Det er disse tekster som blir lest.

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort.

 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»

Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

 Markus 10,13-16

 

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler:

 Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.

 Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Matteus 28,18-20

Leie av festlokale
Flere av kirkene har menighetshus eller andre lokaler som kan leies for dåpsselskap. For mere informasjon se under den enkelte menighet.

Dåpskjole
Noen har en dåpskjole som har gått i arv i generasjoner andre velger å kjøpe eller å lage en ny. Det er også mulighet for å låne dåpskjole til de mindre barna. Ta i så fall kontakt med Hønefoss kirkekontor for å vite mere om dette. Barn som har vokst ut av dåpskjolen kan fint bli døpt uten dåpskjole. Konfirmanter, ungdom og voksne pleier å ha på seg en hvit kjole som finnes i kirkene.