Hønefoss menighet


Hønefoss kirkekontor: tlf.: 95 25 47 24 / post@ringerike.kirken.no 

Sokneprest: Stine Kiil Saga, tlf.: 99 01 40 56 / stine.kiil.saga@ringerike.kirken.no

Seniorprest: Tor Magnus Amble, tlf.: 90 07 45 85 / tor.magnus.amble@ringerike.kirken.no

Menighetspedagog: Mari Kristoffersen, tlf.: 94 00 37 09 / mari.kristoffersen@ringerike.kirken.no

Kirketjener: tlf.: 97 98 00 17 / kirketjener.honefoss@ringerike.kirken.no

Konsulent: Tove-Marthe Simarud Nyhuus, tlf.: 95 25 47 24 / tove.marthe.nyhuus@ringerike.kirken.no

 

Menighetsrådet 2019-2023:

Guro Hellgren (leder): guro.hellgren@gmail.com - tlf: 909 85 971

Egil Håvard Lindsjørn 

Torunn Bjerkerud 

Roar Olsen 

Trygve Westheim 

Terje Barman

 

Årsrapport 2022

 

 

 

Agora Sakral; LIVSTONER


"LIVSTONER" - konsert i Hønefoss kirke 30/9 kl. 19.00.

Det ny-lanserte, menneskevarme og livsnære musikalske prosjektet "Livstoner" kommer til Hønefoss! Agora Kulturkafe, i samarbeid med Hønefoss Kirke/Menighetsråd og Ringerike Kirkeakademi, er glade for å kunne formidle trioen Sebastian Christiansen, Frøydis Grorud og Trond Lien for lokalsamfunnet! Dette er en forestilling å bli berørt av og klokere av, med sjangermangfoldig og livsfilosofiske refleksjoner over tilværelsens mange fasetter, formidlet av artistene med stor innlevelse og raus deling av egne personlige livserfaringer. Dette er en anledning til å oppleve elementer fra eget liv og egne undringer - i møte med kunstnerisk bearbeidet og leikent formidlet ditto.

Sebastian Christiansen har hatt en mangslungen musikalsk karriere innenfor spekteret blues, jazz, soul og gospel. Kjent fra norske klubbmiljøer ble han en kjær gjenganger og nasjonal kjendis i programmet Voice for et par år siden. Han har en sterk formidlingsevne, og har en sterk livsfortelling å formidle i sine musikalske tolkninger og refleksjoner - som bl a kommer til uttruykk gjennom eget låtmateriale.

Frøydis Grorud er en av de mest aktive live-artistene i landet, og er bidragsyter i en rekke konstellasjoner. En ypperlig musiker på blåsere (saksofoner) og fløyte, med en sterk scenepersonlighet og kontaktskapende evne. Hun er også komponist, og har gitt ut plate bl a sammen med Trond Lien.

Trond Lien er velkjent i lokale sammenhenger, både som artist i alskens sammenhenger og som lærer på Musikklinja ved Ringerike vgs. Han er blant de mest renommerte kapellmestre i landet, kjent bl a fra en årrekke som sådan i NRK-programmet Beat for beat. Han er en virtuos tangentmester, som har spilt med internasjonale artister som Mikis Theodorakis, Lionel Ritchie, Seal, Kylie Minogue m fl - som del av backing bandet på Nobel-konsertene. Han bidrar også med egne komposisjoner inn i Livstoner.

«Livstoner» er et nystartet kunstnerisk samarbeid mellom disse 3 erfarne og allsidige musikerne. Livstoner er fylt med instrumental musikk og musikk med livsnære tekster - tonesatt, akkompagnert og fremført av med inderlig innlevelse og formidling. De sier om seg selv:

"Vår erfaring er at musikk i større grad når inn til følelser og til kropp, enn ordene alene. Musikken kan formidle nærhet og engasjement, humor og sårbarhet – alt etter hvilken situasjon som beskrives og formidles. Gjennom musikken lytter vi og behøver ikke å forklare eller forsvare oss. I musikken kan vi være tilstede uten krav.

Vi ønsker på en ærlig, åpen og nærværende måte å formidle våre erfaringer fra egne liv, og håper det kan gi gjenklang i lytternes egne livsreiser.

Vi spiller sjangre fra blues til salmer – og alt i mellom. I Livstoner presenterer vi egenkomponert musikk, instrumentalt eller med tekster til. Vi tolker kjente låter – alt arrangert ut i fra vårt musikalske utrykk og egenskaper som formidlere gjennom våre
instrumenter. Vi vil vise spennvidde i sjangere, og uttrykke musikalsk overskudd, lekent samspill, improvisasjon og tilstedeværelse i formidlingen.

Gjennom ord og toner formidler vi fortellinger og assosiasjoner om livsnære tema og allmennmenneskelige livserfaringer. Det kan være om tilknytning og kjærlighet, om opplevelse av tap og sorg, om lengsel, krenkelser og svik, om å ha verdi og egenverd, om utenforskap og ensomhet, om livsglede og lek og om tro og tvil."

Agora Kulturkafé støttes av Norsk Kulturråd

Billettpris: 300,- (+avg)
www.ringbillett.no 

 

Tilbake

Resultat av årets menighetsrådsvalg i Ringerike


Årets kandidater er nå klare. 

Kirkevalget 2023

Resultatet viser at det har vært mange forandringer i forhold til Nominasjonskomiteens listeforslag. Det er dermed nyttig å si sin mening, det er demokrati i praksis det. Du finner resultatet for din menighet her.

Tilbake

Oslo Soul Children til Hønefoss kirke


Gratis konsert med Oslo Soul Children i Hønefoss kirke lørdag 9. september

Lørdag 9. september kl. 18.00 blir det gratis konsert i Hønefoss kirke med Oslo Soul Children.
Tidligere på dagen er det minikonsert på torget, så arrangeres workshop før konserten i Hønefoss kirke kl 1800. Alle er hjertelig velkomne. Det er JoyTime, en felleskirkelig styre, som sponser det hele. Oslo Soul Children samlet fulle hus i Hønefoss kirke i 2018. Vi forventer full kirke også i år. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Tilbake

Hvilket sokn tilhører du?


Er du usikker på om du har stemmerett ved kirkevalget i september?

Fra senest 10. august er disse opplysningene tilgjengelig på kirken.no/minside

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett  til valg. Dersom man ikke står i manntallet, kan man ikke stemme ved valget.

§ 2-6.Kontroll av manntallsopplysninger

(1) Den enkelte person skal fra senest 10. august få anledning til å gjøre seg kjent med opplysninger i soknets manntall om seg selv eller en annen person som en har fått fullmakt fra.

(2) Manntallsopplysningene som tilgjengeliggjøres etter første ledd, skal kun inneholde navn, adresse, fødselsdato, hvilke valg vedkommende har stemmerett i og eventuelt manntallsnummer og kretsopplysninger til de manntallsførte.

 

Disse opplysningene finner du ved å logge in på kirken.no/minside

Tilbake