Ringkollkapellet


Styret:

Reidar Urnes (leder): ringkollkapellet@ringerike.kirken.no - tlf: 913 08 194

 

 

 

Kveldsstemning på skauen


Ringkollkapellet søndag 21. okt kl. 18.00

Velkommen til et gratis arrangement på RIngkollkapellet med konsert og foredrag. 

Trudy og Dave, alias Johanne Demker og Alf Brettville vil gi oss vakre toner med på veien inn i høstnatta. 

HIstoriker Gudmund Bakke gir oss spennende og artige historier fra skauen, Ringkolltraktene.

Servering av kaffe og kringle. 

Hvis man ønsker å gi litt økonomisk støtte til Stiftelsen Ringkollkapellet kan man enten betale kontant eller via VIPPS. 

Hjertelig velkommen til en hyggelig søndagskveld på skauen i Ringkollkapellet. 

Tilbake

Vi ønsker alle en velsignet julehøytid


hilsen alle menigheter og ansatte

GOD JUL ALLE SAMMEN!

Tilbake

Gudstjenester i Ringkollkapellet høsten 2017


Sportsgudstjeneste på søndag 3. september kl. 12.00. Velkommen!

03. September kl. 12.00 Sportsgudstjeneste. Kom-deg-ut-dagen. Pilegrimsvandring for barn v/ Kristin Moen Saxegaard og Vigdis-Merete Rønning.

10. September kl. 12.00 Gudstjeneste. Høvik menighet v/Rolf Bangseid

15. Oktober kl. 12.00 Sportsgudstjeneste. Kode B v/ Vigdis-Merete Rønning og Egil Håvard Lindsjørn         

Velkommen!

Vi ønsker alle friluftinteresserte og andre hjertelig velkommen til en hyggelig stund ved vår egen innngang til Nordmarka, velkommen til Ringkollen og til Ringkollkapellet. Kirkekaffe og litt å bite i etter gudstjenesten.

Tilbake

Ønsker du en hyggelig opplevelse på RIngkollen


Her er det informasjon om Ringkollkapellet

Ringkollkapellet

Et sted hvor gudstjenester holdes, felleskap bygges, naturen oppleves. Gud får takk

Historie

Da Ringkollstua brant i 1970, ble det fart i planene om å få bygget et kapell på Ringkollen. Menighetene i Ringerike prosti gikk sammen og etablerte i 179 Stiftelsen Ringkollkapellet. Tegninger ble laget av arkitekt Ivar Grev og byggmester Terje Aurdal fikk oppdraget med å bygge kapellet. Kapellet ble innviet på samme sted hvor Ringkollstua hadde stått, - 10. april 1982.

I de første årene var det mye aktivitet på kapellet med gudstjenester / sportsandakter hver søndag i vinterhalvåret. Samtidig var da også kapellet åpent for servering både lørdager og søndager. I tillegg ble kapellet brukt til overnattinger for ulike lag og foreninger  Stor dugnadsinnsats gjennom mange år har bidratt til at kapellet i dag ser selvfinansiert og gjeldfritt.

Kapellet i dag

I dag brukes kapellet til overnattingsturer til blant annet Ten Sing, barne og ungdomsgrupper i menighetene, til konfirmantleirog konfirmantdager. Det har også vært arrangert sosiale turer for eldre, stille dager med retreat, vandring og meditasjon ut. Det holdes 5-6 sportsgudstjenester gjennom året, og det har blitt holdt flere dåp og bryllup her. Kapellet leies ut til ulike foreninger skoleklasser, idrettsgrupper og andre.

Leie av kapellet

Kapellet har i dag madreasser for overnatting i underetasje og i et rom over kjøkkenet. Til sammen er det ca. 50 overnattingsplasser. Det er to toaletter i underetasjen og et i første etasje med mulighet for å kunne bruke rullestol.. På kjøkkenet er det dekketøy og servise til ca 50 personer. Det er ellers kaffetrakter oppvaskmaskin og annet kjøkkenutstyr. Det er for tiden ikke dusjmuligheter. Ï storsalene er det bord, stoler og benker med sitteplasser til ca 80 personer. Det har vært arrangert både dåp og konfirmantselskap i kapellet. Av annet utstyr som kan brukes mens man er på kapellet kan nevnes: Bålpanne, lavoer, skilmatter, dartspill bordtenningsbord og diverse uteleker.

 

Praktisk informasjon ved ønske om å leie kapellet, ta kontakt!

Epost: ringkollkapellet@ringerike.kirken.no

Telefon: Reidar Urnes 91 30 81 94

Forespørsel om dåp og vigsel rettes til: prosten@ringerike.kirken.no


Priser gjeldene fra september 2016:

For overnatting:

Leietakere bosatt i Ringerike prosti kr 800- i basis beløp

Leietakere utenfor Ringerike prosti kr. 1.000,- i basisbeløp

I tillegg skal man betale kr. 50,- pr. døgn pr. person.

For korttidsleie:

Halv dag kr. 500,-  Hel dag kr. 1.000,-

Utleie til aktører som bedrifter / næringsliv etc. avtales individuelt.

Faktura sendes på epost etter utleie.

Tilbake

Ringkollkapellet