Ullerål menighet


Ullerål kirkekontor: tlf.: 48 13 41 57 / post@ringerike.kirken.no 

Sokneprest: Nils Christian Skjauff, tlf.: 90 19 76 18 / nils.christian.skjauff@ringerike.kirken.no  

Menighetspedagog: Elina Lysakermoen, tlf.: 96 73 25 61 / elina.lysakermoen@ringerike.kirken.no

Kirketjener: tlf.: 93 02 26 50 

Sekretær: Cathrine Nymoen, tlf.: 48 13 41 57 / cathrine.nymoen@ringerike.kirken.no

 

Menighetsrådet 2019-2023:

Liv Rødningen Brørby (leder): liv.brorby@gmail.com - tlf: 928 10 152

Eli Johanne Ruud

Kari Bergstrøm Flaten

John Johnsen

Marit Hagastua Mroszcyk

Resultat av årets menighetsrådsvalg i Ringerike


Årets kandidater er nå klare. 

Kirkevalget 2023

Resultatet viser at det har vært mange forandringer i forhold til Nominasjonskomiteens listeforslag. Det er dermed nyttig å si sin mening, det er demokrati i praksis det. Du finner resultatet for din menighet her.

Tilbake

MUSIKK-SFO I ULLERÅL KIRKE


Tilbake

Hvilket sokn tilhører du?


Er du usikker på om du har stemmerett ved kirkevalget i september?

Fra senest 10. august er disse opplysningene tilgjengelig på kirken.no/minside

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett  til valg. Dersom man ikke står i manntallet, kan man ikke stemme ved valget.

§ 2-6.Kontroll av manntallsopplysninger

(1) Den enkelte person skal fra senest 10. august få anledning til å gjøre seg kjent med opplysninger i soknets manntall om seg selv eller en annen person som en har fått fullmakt fra.

(2) Manntallsopplysningene som tilgjengeliggjøres etter første ledd, skal kun inneholde navn, adresse, fødselsdato, hvilke valg vedkommende har stemmerett i og eventuelt manntallsnummer og kretsopplysninger til de manntallsførte.

 

Disse opplysningene finner du ved å logge in på kirken.no/minside

Tilbake

Her stemmer du til årets Kirkevalg


Kirkevalget 2023 i Ringerike.

 

Med dette kunngjør Den norske kirke tid og sted for valg i Ringerike. Det skal velges medlemmer til menighetsråd og til Tunsberg bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Kirkevalget 2023

11. september kl. 10-21

Haug sokn                      -            Haugvang, Ullerål skole, Benterud skole

Hval sokn                       -             Hallingby skole, Ullerål skole  

Hønefoss sokn               -             Benterud skole, Veien skole, Ullerål skole

Lunder sokn                   -             Sokna skole    

Nes sokn                        -             Nes omsorgssenter    

Norderhov og Ask sokn  -           Benterud skole, Veien skole, Tyristrand kulturhus

Tyristrand sokn               -            Tyristrand kulturhus   

Ullerål sokn                     -            Ullerål skole, Haugvang   

Veme sokn                      -            Veien skole    

Viker sokn                       -            Hallingby skole, Nes omsorgssenter  

 

På valgdagen må du gå til den stemmekretsen du tilhører. Er du usikker på hvor, så gå dit hvor du stemmer til Kommune- og fylkestingsvalg.

Stemmeseddel slippes i valgurne

Digital forhåndsstemming skjer i perioden fra 10. august til 6. september på kirkevalget.no.

Du kan forhåndsstemme digitalt og på papir i perioden 10.august – 8.september mandag til fredag kl 10-12 ved Kirkekontoret i Hønefoss kirke, Kirkegata 12, 3510 Hønefoss

Felles nasjonal forhåndsstemmedag i Ringerike i alle menighetenes kirkestuer/menighetshus torsdag 31.august kl 15-20.

Det vil også være mulighet for forhåndsstemming etter gudstjenestene:

Haug sokn                                          -           27.08.2023

Hval sokn                                           -            03.09.2023

Hønefoss sokn                                   -           27.08.2023

Lunder sokn                                       -            03.09.2023

Nes sokn                                            -           13.08.2023

Norderhov og Ask sokn                     -            20.08.2023 + 03.09.2023

Tyristrand sokn                                 -              27.08.2023

Ullerål sokn                                       -             03.09.2023

Veme sokn                                        -              -------------

Viker sokn                                          -             03.09.2023

 

Velkommen til Kirkevalget 2023!  

Tilbake