Veme menighet


Veme kirkekontor: tlf.: 95 01 81 88 / post@ringerike.kirken.no 

Sokneprest: Marie Lyngseth, tlf.: 97 73 09 89 / marie.lyngseth@ringerike.kirken.no

Menighetspedagog: Kristin Frivold Davidson, tlf.: 99 33 14 95 / kristin.davidson@ringerike.kirken.no

Kirketjener: tlf.: 40 32 25 53 

Sekretær: Anne Irene Opperud, tlf.: 95 01 81 88 / anne.irene.opperud@ringerike.kirken.no

 

Menighetsrådet 2019-2023:

Harald Fagerås (leder): hara-fag@online.no - tlf: 415 15 963

Runar Gjerald

Bjørn Orvin Hansen

Dag Jonny Davidsen

Astrid Hagen

Mari Støen Ask

Resultat av årets menighetsrådsvalg i Ringerike


Årets kandidater er nå klare. 

Kirkevalget 2023

Resultatet viser at det har vært mange forandringer i forhold til Nominasjonskomiteens listeforslag. Det er dermed nyttig å si sin mening, det er demokrati i praksis det. Du finner resultatet for din menighet her.

Tilbake

Lørdagsamling i Veme 14/10


En gang i måneden er det LØRDAGSSAMLING/FAMILIESAMLING, i Veme kirkestue, fra kl. 10.00-12.00.

Fargeblyanter

Vi møtes:

16. september

14. oktober

11. november

9. desember

 

 

Det blir er det lek, sang, hobby, en liten, spennende bibelhistorie og litt å bite i. Velkommen til menighetshuset på Veme. 

 

Følg med på www.ringerike.kirken.no Barn og unge, Det skjer i Ringerikes Blad og på Facebook, for eventuelt endringer.

 

Hilsen Veme og Lunder menighet ved menighetspedagog Jorun Bertheussen.           

Lurer du på noe? Hyggelig om du tar kontakt på tlf. 465 21 960.

Tilbake

Veme kirke jubilerer


Velkommen til 130-års jubileum i Veme kirke. 

Veme kirke

10.september kl 11.00 ønskes du velkommen til 130-års jubileum i Veme kirke med høsttakkefest og konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe etter gudstjenesten. 
Musikkinnslag ved Tone, Bjørg og Einar Kristiansen, fagott, piano og trompet.
Sang ved Veme og Heradsbygda sangkor.
Ragnhild Hvidsten, Geir Bråten, Henriette Hjørnstad (trompet) og Iver Koksrud (piano) leder fellessangen. Marie Lyngseth er prest denne dagen. 

24.oktober kl. 19.30 holder Harald Fagerås historisk fortelling i Veme kirke om Soknedalen de siste 150 år. Lysbilder ved Alf Elling Omholt. Velkommen!

Tilbake

Hvilket sokn tilhører du?


Er du usikker på om du har stemmerett ved kirkevalget i september?

Fra senest 10. august er disse opplysningene tilgjengelig på kirken.no/minside

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett  til valg. Dersom man ikke står i manntallet, kan man ikke stemme ved valget.

§ 2-6.Kontroll av manntallsopplysninger

(1) Den enkelte person skal fra senest 10. august få anledning til å gjøre seg kjent med opplysninger i soknets manntall om seg selv eller en annen person som en har fått fullmakt fra.

(2) Manntallsopplysningene som tilgjengeliggjøres etter første ledd, skal kun inneholde navn, adresse, fødselsdato, hvilke valg vedkommende har stemmerett i og eventuelt manntallsnummer og kretsopplysninger til de manntallsførte.

 

Disse opplysningene finner du ved å logge in på kirken.no/minside

Tilbake