Haug menighet


Haug kirkekontor: tlf.: 48 13 41 57 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Lena Rós Matthíasdóttir, tlf.: 45 24 17 92 / lm677@kirken.no

Organist: Martine Bæver Larsen, tlf.: 91 52 50 99 / ml473@kirken.no

Menighetspedagog: Elina Lysakermoen, tlf.: 96 73 25 61 / el347@kirken.no

Kirketjener: tlf.: 94 86 53 11 

Sekretær: Cathrine Nymoen, tlf.: 48 13 41 57 / cn459@kirken.no

 

Menighetsrådet 2023 - 2027:

Åse Meier (leder): aasemeier123@gmail.com - tlf: 930 12 194

Kjell Ivar Syversen

Karen-Anne Bøe

Siri Strømmen

Trond Torkelsen

Tove Finsand

Velkommen til informasjonsmøter


Les mer
 

Velkommen til informasjonsmøter


Les mer

Sangkveld i Haug kirkestue


Velkommen til Sangkveld i Haug kirkestue èn onsdag i måneden 

Les mer
 

Sangkveld i Haug kirkestue


Velkommen til Sangkveld i Haug kirkestue èn onsdag i måneden 

Les mer

Formiddagstreff i Haug


Velkommen til vårens formiddagstreff i Kirkestua

Les mer
 

Formiddagstreff i Haug


Velkommen til vårens formiddagstreff i Kirkestua

Les mer

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer
 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer

Resultat av årets menighetsrådsvalg i Ringerike


Årets kandidater er nå klare. 

Les mer
 

Resultat av årets menighetsrådsvalg i Ringerike


Årets kandidater er nå klare. 

Les mer