Norderhov og Ask menighet

 


Norderhov og Ask kirkekontor: tlf.: 95 01 81 88 / post.ringerike@kirken.no

Sokneprest: Marie Lyngseth, tlf.: 97 73 09 89 / ml792@kirken.no

Kapellan: Frøydis Haug, tlf.: 40 10 89 44 / fh596@kirken.no

Organist Corinna Stamm tlf.: 95 15 83 01 / cs538@kirken.no 

Menighetspedagog: Jorun Bertheussen, tlf.: 46 52 19 60 / jb649@kirken.no

Kirketjener: tlf.: 90 12 73 64 

Sekretær: Anne Irene Opperud, tlf.: 95 01 81 88 / ao696@kirken.no

 

Menighetsrådet 2023-2027:

Åse R. Skagnæs (leder): Telefon 922 28 440, e-post: ultvedt@online.no

Ole Torgeir Hagen

Kaja Grøvdal Solberg

Lene Susanne Pjaaka

Grethe Andersen

Håkon O. Asmundvaag

Åpen kirke i Norderhov


Kom innom kirken, her kan du være i fred og ro, tenke lange tanker, tenne lys, eller snakke med noen. Velkommen!

Les mer
Inngangsdøra til kirka med altertavla i bakgrunnen og Lysgloben foran.  

Åpen kirke i Norderhov


Kom innom kirken, her kan du være i fred og ro, tenke lange tanker, tenne lys, eller snakke med noen. Velkommen!

Les mer

Bøn for natta - Sunget gregoriansk tidebønn


Velkommen til gregoriansk sang tirsdager i Norderhov kirke kl 19.50

Les mer
 

Bøn for natta - Sunget gregoriansk tidebønn


Velkommen til gregoriansk sang tirsdager i Norderhov kirke kl 19.50

Les mer

Velkommen til informasjonsmøter


Les mer
 

Velkommen til informasjonsmøter


Les mer

Årsberetning 2023


Årsberetningen for Norderhov og Ask menighet. Velkommen til årsmøte 11.april 18.30

Les mer
 

Årsberetning 2023


Årsberetningen for Norderhov og Ask menighet. Velkommen til årsmøte 11.april 18.30

Les mer

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer
 

Ny prost i Ringerike


Gode ord og vakre toner skapte en varm atmosfære under innsettelsen av Kristoffer Lønning Tørressen som prost i Hønefoss kirke 4/2-24

Les mer

Norderhov og Ask menighet