Utleie av kirker og lokaler


 

Utleie av kirkebygg til ikke-kirkelige handlinger


Arrangementer som arrangeres av menighetsrådet med billettinntekter

Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal minimum fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon dekkes.
Ved behov for kirketjener belastes kr 610,- pr time.

 

Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer
Leie tilsvarende 20 % av billettinntektene, eller med følgende minimumssatser:

       
 

hverdager

helg

Ask

2.000,-

 

2.500,-

Haug

3.000,-

 

3.500,-

Hval

2.500,-

 

3.000,-

Hønefoss

5.000,-

 

5.500,-

Lunder

3.000,-

 

3.500,-

Nes

2.000,-

 

2.500,-

Norderhov

4.500,-

 

5.000,-

Strømsoddbygda

2.000,-

 

2.500,-

Tyristrand

2.500,-

 

3.000,

Ullerål

3.000,-

 

3.500,-

Veme

2.500,-

 

3.000,-

Viker

2.000,-

 

2.500,-

 

For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr 2.    
Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avholdt en annen dag enn konsertdagen.